Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng (Điều 68 đến Điều 73)

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân: để bán hàng và bảo hành sản phẩm

b) Phạm vi sử dụng thông tin: chỉ sử dụng trong nội bộ cửa hàng

c) Thời gian lưu trữ thông tin: 12 tháng

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: chỉ nội bộ cửa hàng

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình: Nhạc cụ Duy vũ, cụ thể: 

- Người đại diện: Vũ Văn Trung

- Điện thoại: 0914.466.657

- Địa chỉ : 708 Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin: gọi điện thoại trực tiếp đến số 0368.136.949